Byggprojekt – Nytt, om eller tillbyggnad?

Bygga nytt?

I alla tider har väl möjligheten att bygga sitt eget hus varit en dröm och viktig del av livet. Att bygga ett hus från grunden kräver att du läser på ordentligt om allt från bygglov till avtalsformer och vilka försäkringar du behöver när du ska bygga nytt. 

Oavsett om du är på väg att ta dig an ett stort eller ett ­mindre byggprojekt så är, precis som med så mycket annat, en bra ­planering nyckeln till framgång.

Om- och tillbyggnad

Behöver du ett större boende, eller disponera ytorna bättre och effektivare? Om du tar hjälp av en hantverkare – lita på hans eller hennes yrkeskunskap, annars borde du valt en annan snickare. Men diskutera materialval och konstruktioner och ta gärna input från flera olika håll.

Oavsett om du bygger helt nytt eller bygger till på ditt hus så finns det mycket att tänka på för att uppnå ett bra resultat! Ta tid på dig innan du börjar riva eller starta upp byggprojekt.

Kan jag få rotavdrag? ROT står för Renovering, Om & Tillbyggnad. Ta reda på vad som gäller och tänk på att  rotavdrag sker inte heller automatiskt.

Har du köpt ett renoveringsobjekt?

Kanske du ställs inför ett större byggprojekt genom köp av fastighet. I det läget är det lätt att vara entusiastisk, men försök hålla emot de allra vildaste planerna och ta tex hjälp av någon som kan hjälpa dig värdera och bedömma vad som kommer krävas för att kunna genomföra ett större byggprojekt.

Planera och strukturera!

Projektmål – Vad är syftet med byggprojektet?
Omfattning – Hur mycket arbete kommer projektet kräva?
Organisation – Ska vi bygga själva eller ta en byggfirma?
Ansvar – Vem gör vad, och vem fattar besluten?
Tidplaner – När ska det vara klart för inflytt så vi slipper byggplats hemmavid?
Budget – Finns det ekonomi för projektet? Går det göra en sådan nu eller blir det lite längre fram?

Byggprojekt för nybörjaren…

Här kan man tänka altan, garage, attefallshus växthus och liknande, men även på denna nivå kan det bli ganska omfattande projekt.

En viktig brytpunkt kanske det blir om det krävs Bygglov och därtill kanske en Kontrollansvarig. Kommer man upp på den nivå är det vanligtvis ganska omfattande och kräver lite mer förberedelse och kompetens för att undvika missar och problem som annars kan dyka upp om det blir byggfel.