Detta blir ju något ganska så brett, kanske rentav att byggprojekt till sin natur bidrar till en högre livskvalitet.

Enligt WHO handlar livskvalitet om en personlig uppfattning av sin livssituation i relation till rådande kultur och normer, och, i förhållande till sina egna mål, förväntningar, värderingar och intressen. Det är lätt att se hur boende och närhet till andra människor i sin miljö har ett tätt samband.

Hitta principer som bär och driver kvalitet

I alla händelser man bör söka en bärande linje genom hela projektet från idé till skiss, planering, upphandling av konsulter, projektering, anbudstider, upphandling av entreprenörer och underentreprenörer fram till genomförandet och själva byggandet. Den bärande linjen kan se lite olika ut, men där bör finnas värden som man vill nå, kvalitet man vill skapa och upplevelser i slutprodukten

Livskvalitet i boendet är kanske helt enkelt ett brett mått på personens egen värdering av sitt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.

Ambivalent Home strävar efter konkreta lösningar för ditt boende! Allt från möbler och inredning till trädgård, renoveringsprojekt och nybyggnation.